Blog

FAQ

API

darmowe scanye

Darmowe Scanye przez 2 lata? Wypróbuj ten sposób!

Chcesz rozwijać swoje Biuro Rachunkowe i myślisz o wprowadzeniu automatyzacji codziennych zadań? Koniecznie sprawdź zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i dowiedz się jak zdobyć darmowe Scanye na dwa lata. Dzięki nim nie tylko zdobędziesz nowe narzędzia i oprogramowanie, ale także w prosty sposób powiększysz swój zespół. Doposażenie stanowiska pracy to pomoc finansowa, z której mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Głównym zadaniem programu jest wsparcie osób prowadzących firmy w ich rozwoju oraz wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych. 
Udzielaniem środków zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy, a kwoty, o które można się ubiegać zależą od programów aktualnie prowadzonych przez dany urząd. Z zasady nie mogą jednak przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej lub 15-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby niepełnosprawnej (refundacja ze środków PFRON). W tej chwili mówimy o kwotach rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych (sprawdź aktualne kwoty przeciętnego wynagrodzenia). darmowe scanye

Darmowe Scanye, czyli wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – jak to działa?

Zasada działania tego typu dofinansowania jest bardzo prosta. Ty zatrudniasz w pełnym wymiarze czasu osobę bezrobotną, Urząd Pracy zwraca Ci środki poniesione na stworzenie odpowiedniego miejsca pracy. Ale uwaga – zarówno samo stanowisko oraz okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 24 miesiące! W innym przypadku konieczny będzie zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami. Zatrudniona osoba musi pracować na pełen etat, lub na ½ etatu w przypadku opiekunów osób niepełnosprawnych.   Warto również pamiętać o tym, że dotacja jest wypłacana dopiero: – po dokonaniu zakupu sprzętów czy zasobów i odpowiednim udokumentowaniu tego procesu – odbiorze stanowiska pracy – zatrudnieniu wskazanej osoby bezrobotnej   Oznacza to, że najpierw konieczne będzie zainwestowanie własnych środków, które później zostaną zwrócone zgodnie z zapisami umowy z określonym Urzędem Pracy. Zwrot będzie możliwy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów. Ostatnim krokiem jest zatrudnienie skierowanej osoby.   

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – jakie warunki musisz spełnić żeby zdobyć darmowe Scanye?

O środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy mogą ubiegać się osoby, które: – prowadzą własną działalność nie krócej, niż 6 miesięcy – w ciągu pół roku poprzedzającego złożenie wniosku nie zwolniły pracownika, nie zmniejszyły czasu jego pracy  ani nie rozwiązały z nim umowy za porozumieniem stron – znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej terminowo wypłacają wynagrodzenia i opłacają składki ZUS nie zostały skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w przeciągu 2 lat przed złożeniem wniosku Jeśli spełniasz powyższe wymagania, możesz śmiało składać wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy. Najłatwiej pobrać go z Urzędu Pracy właściwego ze względu na Twoją siedzibę lub miejsce pracy zatrudnianego bezrobotnego. Na rozpatrzenie wniosku Urząd ma 30 dni.  

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – na co możesz przeznaczyć pieniądze?

Zgodnie z wytycznymi za doposażenie stanowiska pracy rozumie się zakup środków trwałych, które pomogą utworzyć nowe stanowisko lub rozszerzyć działalność przez zatrudnienie osoby bezrobotnej.    Środki możesz przeznaczyć na zakup:
  • środków trwałych powyżej 10 000 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok
  • środków poniżej 10 000 zł takich jak służbowy laptop czy biurowa drukarka
  • oprogramowania służącego do codziennej pracy, np. darmowe Scanye
  Uzyskane pieniądze nie mogą natomiast zostać przeznaczone na:
  • budowę lub remont pomieszczeń
  • zakup auta osobowego 
  • spłatę zadłużenia czy wypłatę wynagrodzeń lub świadczeń
  • zakup surowców do produkcji ani towarów do odsprzedaży
  • ubezpieczenie
  • marketing lub tworzenie strony internetowej
  • klimatyzację i instalację alarmową
 

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – na co musisz uważać?

Zanim podejmiesz decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie, koniecznie sprawdź regulaminy i umowy obowiązujące w danym Urzędzie Pracy. Ich zapisy, szczegółowe zasady przyznawania środków lub maksymalne przyznawane kwoty mogą różnić w zależności od miasta czy regionu. Sprzęt czy oprogramowanie zakupione z dofinansowania może być użytkowany jedynie na stanowisku objętym umową oraz przez osobę skierowaną przez urząd. Pamiętaj również, że w przypadku stwierdzenia przez Urząd jakichkolwiek uchybień czy złamanie zasad porozumienia, konieczny będzie zwrot uzyskanych środków wraz z odsetkami, a darmowe Scanye zostanie odległym pomysłem. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, nie możesz odwołać się od tej decyzji. Możesz jednak złożyć drugi wniosek i poprawić ewentualne błędy popełnione przy pierwszym podejściu.  

Złóż wniosek o refundację i ciesz się oprogramowaniem 2 lata za darmo!

Sprawdź jak Scanye może zmienić Twoją pracę w Biurze Rachunkowym

Przyśpiesz i usprawnij swoją pracę!

Połącz Scanye ze swoim programem księgowym

Przyśpiesz swoją pracę! Zacznij już dziś w

aplikacji Scanye!

Powiązane artykuły

nowoczesne narzędzia w księgowości
Jak nowoczesne narzędzia rewolucjonizują księgowość? Poznaj historię Małgorzaty Lewickiej!
więcej
obsługa klienta w księgowości - Sylwia Zbierańska
Obsługa klienta w księgowości - jak budować trwałe i pozytywne relacje?
więcej
krajowy system e-faktur - chaos
Chaos czy porządek? Krajowy System e-Faktur wprowadza rewolucję w polskiej księgowości
więcej