Blog

FAQ

API

Scanye Sp. z o.o. realizuje projekt: „Scanye – Opracowanie MVP platformy SaaS do automatyzacji procesu zarządzania finansami na podstawie informacji rachunkowej odczytanej przez własny OCR i integracji z rachunkami bankowymi MŚP” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowychCel projektu: zwiększenie efektywności zarządzania finansami przez MŚP poprzez dostęp do aktualizowanej w czasie rzeczywistym informacji finansowej, integracji danych z systemów księgowych oraz bankowych, automatyzacji przetwarzania danych oraz zaawansowanej analityce prezentowanej w sposób przyjazny użytkownikowi.
 
Efektem prowadzonych prac będzie:
  • Rozwój funkcjonalności odczytu danych z dokumentacji finansowej.
  • Opracowanie systemu kategoryzacji pozycji z dokumentacji finansowej.
  • Przewidywanie i wizualizacja cash flow dla MŚP z wykorzystaniem danych na platformie Scanye
  • Opracowanie aplikacji webowej i mobilnej dla księgowego, MŚP i integracja z bankiem.
  •  
Dofinansowanie projektu grantowego: 840 000 PLN
loga ue