Kontakt

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Odkryj Scanye

Scanye pozwoli Ci księgować ponad 1000 faktur dziennie. Przez ostatni rok zaufało nam ponad 400 biur rachunkowych.  

Stworzymy dla Ciebie darmowe konto i pokażemy Ci, jak je obsługiwać.

Administratorem Twoich danych jest Scanye sp. z o.o. z siedzibą w 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87, posiadająca numer NIP 527-27-67-250. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@scanye.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– zaprezentowania oferty firmy,
– rekrutacji pracowników i współpracowników,
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze pod adresem 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@scanye.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Scanye sp. z o.o. w ramach zawieranych z Tobą umów.

Scanye Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Scanye” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 22 października 2019 roku z Tech-Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Projekt dotyczy opracowania MVP platformy SaaS do automatyzacji procesu zarządzania finansami na podstawie integracji informacji rachunkowej (danych odczytanych przez własny OCR z faktur) ze wszystkimi rachunkami bankowymi MŚP. Takie zestawienie danych księgowych i finansowych pozwoli na zaawansowaną analitykę aktualizowaną w czasie rzeczywistym, w tym cash flow, budowanie trendów, predykcji. Rozwiązanie wpisuje się w obszar smart finance.

Planowanym efektem projektu jest:

  • rozwój funkcjonalności automatycznego odczytu danych z dokumentacji finansowej;
  • opracowanie systemu kategoryzacji pozycji z dokumentacji finansowej;
  • przewidywanie i wizualizacja cash flow dla MŚP z wykorzystaniem danych na platformie Scanye.

Wartość projektu: 1.050.000,00 PLN.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 840.000,00 PLN.