Polityka prywatności serwisu scanye.pl

Wstęp

Scanye Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Scanye lub Spółka) szanuje i traktuje z najwyższym priorytetem prywatność każdej osoby korzystającej z jej usług.

Polityka prywatności dotyczy całego systemu Scanye Sp. z o.o., w szczególności oferowanego oprogramowania i usług informatycznych, wszystkich stron internetowych należących do Spółki oraz kanałów teletransmisji służących komunikacji ze Spółką.

Zakres danych osobowych zbieranych przez Scanye jest zgodny z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530).

Na postawie wyżej wymienionej ustawy Scanye dokonało rejestracji zbioru danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą „Scanye Invoice”. Klienci mają wgląd do informacji o zbiorze danych na stronie internetowej www.giodo.gov.pl. Po 25 maja 2018 r. w Scanye stosowane są zasady przetwarzania danych osobowych spełniające wymagania RODO. Informacje w tym zakresie zawarte są w „Zasadach przetwarzania danych osobowych”, które są dostępne na stronie Scanye (app.scanye.pl).

Prawa

Każdy ma prawo skorzystania z usług Spółki dotyczących prywatności, a w szczególności z:

 • wglądu do dotyczących go informacji, w szczególności gospodarczych, przetwarzanych przez Spółkę;
 • prawa żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione albo są przechowywane z naruszeniem ustawy, w trybie określonym przez regulamin Spółki;
 • wglądu do rejestru zapytań w zakresie dotyczącym ujawniania jego danych – wgląd do rejestru zapytań jest bezpłatny, jeżeli nie następuje on w odstępach czasu mniejszych niż 6 miesięcy;
 • przekazania do Spółki informacji o nieistnieniu zobowiązania, a także wygaśnięciu lub odroczeniu wykonania zobowiązania.

Usługi Spółki

Z usług Spółki mogą korzystać osoby fizyczne oraz praawne, po podpisaniu umowy ze Spółką, na zasadach określonych w Regulaminie Spółki.

Dostęp do usług oferowanych przez Spółkę jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

 • przedstawicieli Spółki,
 • stron internetowych Spółki,
 • korespondencji pisemnej,
 • kontaktu telefonicznego,
 • elektronicznych nośników danych,
 • innych kanałów komunikacyjnych.

Elektroniczne kanały komunikacyjne są zabezpieczone przed nieuprawnionym lub nieautoryzowanym dostępem metodami kryptograficznymi.

Zabezpieczenie danych

Scanye Sp. z o. o. spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Z uwagi na wejście z dniem 25 maja 2018 r. nowych regulacji, Scanye Sp. z o.o. informuje, iż spełnia również wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Scanye Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Scanye Sp. z o.o. jednocześnie informuje, iż poprzez akceptację Regulaminu lub Zasad zawiera z użytkownikami serwisu umowę powierzenia przetwarzania danych i staje się procesorem danych powierzonych Scanye Sp. z o.o. do przetwarzania przez użytkownika.

System informatyczny Scanye został zbudowany w oparciu o najnowsze technologie zapewniające bezpieczeństwo, poufność oraz integralność danych dostarczanych przez klientów. Bezpieczeństwo powierzanych Spółce danych posiada najwyższy priorytet.

Konfiguracja po stronie klienta

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż Scanye Sp. z o. o. stosuje na swoich stronach internetowych tzw. pliki cookies ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracji ani nie wpływają na sposób działania urządzeń końcowych użytkownika. Pliki cookies są stosowane do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i dostosować parametry wyświetlania do indywidualnych warunków technicznych;
 • tworzenia statystyk informujących jak użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;

W ramach stron Scanye stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • Sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi w komputerze użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
 • Stałe, przechowywane w komputerze przez czas określony w parametrach przeglądarki internetowej lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Służą do zapamiętania wybranych ustawień serwisu i personalizacji interfejsu użytkownika.
 • Zewnętrzne (tzw. „third parties cookies”) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony oraz dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do jego zainteresowań.

Pliki cookies zamieszczane w komputerze użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Scanye sp. z o. o. reklamodawców oraz partnerów. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu ich na jego komputerze. Aby zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w komputerze. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dla klienta korzystającego z usług Scanye poprzez strony WWW konieczna jest akceptacja plików cookies przez przeglądarkę internetową. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie klienta. Strona internetowa może wykorzystywać cookies tylko w celach technicznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Zalecenia

Zaleca się, aby klient przed skorzystaniem z usług Scanye zapoznał się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.scanye.pl

Zmiany w Polityce Prywatności

Scanye Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej polityki prywatności na stronie www.scanye.pl.

Kontakt

Scanye Spółka z o. o.
Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

W razie stwierdzenia przez klientów Scanye nieprawidłowości wykrytych podczas dokonywanych operacji na danych, w szczególności kwestii związanych z ich bezpieczeństwem, prosimy o kontakt z numerem +48 531 163 162 lub adresem email hq@scanye.io.