Scanye Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Scanye” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 22 października 2019 roku z Tech-Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Projekt dotyczy opracowania MVP platformy SaaS do automatyzacji procesu zarządzania finansami na podstawie integracji informacji rachunkowej (danych odczytanych przez własny OCR z faktur) ze wszystkimi rachunkami bankowymi MŚP. Takie zestawienie danych księgowych i finansowych pozwoli na zaawansowaną analitykę aktualizowaną w czasie rzeczywistym, w tym cash flow, budowanie trendów, predykcji. Rozwiązanie wpisuje się w obszar smart finance.

Planowanym efektem projektu jest:

  • rozwój funkcjonalności automatycznego odczytu danych z dokumentacji finansowej;
  • opracowanie systemu kategoryzacji pozycji z dokumentacji finansowej;
  • przewidywanie i wizualizacja cash flow dla MŚP z wykorzystaniem danych na platformie Scanye.

Wartość projektu: 1.050.000,00 PLN.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 840.000,00 PLN.

Kontakt

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Odkryj Scanye

Scanye pozwoli Ci księgować ponad 1000 faktur dziennie. Przez ostatni rok zaufało nam ponad 400 biur rachunkowych.  

Stworzymy dla Ciebie darmowe konto i pokażemy Ci, jak je obsługiwać.