Wprowadzona w październiku 2020 r. nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego (w skrócie JPK) wymusiła na przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nowych wymogów prawnych. Cała prowadzona przez nich księgowość, a także forma rozliczeń musi być zgodna z nowymi, wprowadzonymi w nowelizacji ustawy o VAT, zasadami. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co grozi za popełnienie błędów w JPK oraz jak można ich uniknąć.

Jednolity Plik Kontrolny, bezpośrednio po wprowadzeniu go do polskiego ustawodawstwa, przyczynił się do ogromnej niepewności i sporego zamieszania w branży przedsiębiorczej. Niejasne przepisy, a także grożące za popełnienie błędów sankcje przysporzyły zmartwienia niejednej osobie prowadzącej własny biznes. Jeśli nadal nie czujesz się pewnie podczas dokonywania regularnych rozliczeń z organem podatkowym, przeczytaj artykuł i poznaj wszystkie niezbędne informacje.

JPK – co to takiego?

Jednolity Plik Kontrolny to stopniowo wprowadzany (od 2016 roku) sposób kontroli podatkowej, mający na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Na początku obowiązek wysyłania go dotyczył jedynie większych przedsiębiorców. Z czasem jednak dotknął on również średnie i małe działalności gospodarcze.

Na czym jednak polega obowiązek wysyłania JPK? Należy przez niego rozumieć przekazanie, na każdorazowe wezwanie organu podatkowego, ksiąg i dokumentów księgowych prowadzonych za pomocą programów komputerowych, zapisanych w odpowiednim formacie. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców prowadzących swoje rozliczenia za pośrednictwem jakiegokolwiek programu komputerowego (a nie jedynie wyspecjalizowanych pomocy księgowych, jak np. Scanye). W praktyce więc zalicza się do nich również użytkowników MS Excel, z którego korzysta zdecydowana większość przedsiębiorców.

W najnowszej nowelizacji ustawy dotyczącej obowiązku wysyłania JPK jego forma została ujednolicona i aktualnie wszystkie podmioty przedsiębiorcze (zarówno duże, średnie, jak i małe firmy) zobowiązane są do przesyłania JPK w takiej samej formie. Nowa struktura tego dokumentu składa się z dwóch części – ewidencji i deklaracji. Pierwsza z nich zawiera szczegółowy wykaz zakupów i sprzedaży, natomiast druga – pozostałe informacje, które dotychczas zawierane były w dokumentach VAT-7 lub VAT-7K. Od tej pory każdy wysyłany Jednolity Plik Kontrolny musi uwzględniać dwie wymienione wyżej części składowe.

Jakie kary grożą za popełnione błędy w JPK?

Wraz z wprowadzeniem nowelizacji postanowień dotyczących JPK zmieniły się również zasady dotyczące popełnianych w nim błędów. Zgodnie z aktualnymi przepisami organ podatkowy może wymierzyć karę podatnikowi, który w ciągu 14 dni nie złoży korekty do zauważonych w JPK błędów.

Popełnione błędy dotyczyć mogą zarówno niezgodnych ze stanem faktycznym wykazów faktur zakupów lub sprzedaży, jak i zmiany danych, które zaszły w wysłanym pliku. W sytuacji, gdy podatnik sam zauważy błędy w uprzednio wysłanym JPK, powinien niezwłocznie dokonać ich korekty. Jeżeli natomiast przedsiębiorca nie wykryje niezgodności samodzielnie, a zawarte w JPK błędy będą uniemożliwiały poprawną weryfikację całego dokumentu, otrzyma on wezwanie od odpowiedniego organu podatkowego (np. naczelnika urzędu skarbowego) do korygowania zauważonych nieprawidłowości. Na dokonanie tej korekty, podatnik również będzie mieć 14 dni (termin ten rozpoczyna bieg wraz z otrzymaniem odpowiedniego wezwania). Jeśli przedsiębiorca nie chce korygować wymienionych błędów, może również złożyć wyjaśnienie, w którym wykaże, że przesłany przez niego JPK nie zawiera żadnych nieprawidłowości.

Jeśli natomiast w określonym terminie podatnik nie złoży do urzędu skarbowego korekty błędów ani odpowiedniego wyjaśnienia, grozi mu nałożenie kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd zawarty w JPK, który uniemożliwił prawidłowy proces weryfikacji transakcji zawartych w pliku. Taka sama kara pieniężna grozi za złożenie wyjaśnień lub korekty błędów po upływie 14 dni.

Jak można uniknąć popełniania błędów w JPK?

Aby uzyskać większą kontrolę nad poprawnością danych w JPK, a także upływającymi terminami wyznaczającymi moment możliwości korekty nieprawidłowości lub składania wyjaśnień, warto skorzystać z wyspecjalizowanych programów księgowych (np. Scanye). Tego typu systemy znacznie ułatwiają prowadzenie księgowości on-line, wszystkie dane są lepiej uporządkowane, a co za tym idzie znacznie łatwiej jest dokonać odpowiedniego spisu transakcji. Dodatkowo umożliwiają one stały dostęp do danych, dzięki czemu ich korekty i wysyłki poprawionego JPK dokonać można z dowolnego, wyposażonego w dostęp do sieci, miejsca na ziemi.

Jak widać, błędy w JPK mogą zdarzyć się każdemu, jednak istnieją systemy znacznie ograniczające możliwość ich wystąpienia. Wspomóż swoją księgowość odpowiednim programem, tak by nie martwić się na zapas przygotowaniem bezbłędnego pliku JPK.