Symfonia MK – instrukcja importu ze Scanye

Aplikacja Scanye oszczędza czas księgowych i umożliwia błyskawiczne zaksięgowanie faktur zeskanowanych oraz z plików PDF. Scanye współpracuje z wieloma programami księgowymi, m. in. z programami Sage – Symfonią FK i MK.

Aby korzystać ze Scanye, niezbędne jest pobranie pliku z profilem importu Scanye – pobierz.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak Scanye pomaga księgowym – kliknij tutaj.

Importowanie faktur

1. Aby zaimportować faktury do Symfonii MK należy wybrać polecenie Import danych z menu Firma. Otwarty zostanie dialog Import danych.

Okno dialogowe importu faktur

2. Należy wybrać rodzaj importu FORMAT 3.0 i wcisnąć przycisk Wykonaj. Zostanie otwarte kolejne okno dialogowe.

Wybór ścieżki pliku importu faktur oraz profilu importu.

3. Należy wskazać położenie pliku importu pobranego ze Scanye oraz plik z profilem importu i wcisnąć OK

Informacje o przebiegu importu faktur

4. Po zakończeniu importu pojawi się okno z listą komunikatów o jego przebiegu. Jeżeli występują problemy z zapisaniem importowanych danych lub wymagana jest decyzja użytkownika (np. uzgodnienie docelowych rejestrów), to pojawiają się okna dialogów z możliwością potwierdzenia wyboru ustawień.

5. Kontrahenci z pliku importu mogą zostać dodani jako nowi lub, jeśli już znajdują się w rejestrze, mogą zostać powiązani.

6. Zaimportowane dokumenty można przeglądać w buforze.