Dla wielu przedsiębiorców innowacyjnym rozwiązaniem był już indywidualny rachunek ZUS. Teraz postanowiono pójść krok dalej i za tymi zmianami wprowadzono indywidualny rachunek podatkowy, który zacznie obowiązywać z początkiem stycznia 2020 roku.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

 

  • Co zmieni indywidualny rachunek podatkowy?
  • Nowe zasady naliczania wpłat przez US
  • Jak pozyskać indywidualny rachunek podatkowy?

 

Jak wygląda dziś zapłata podatków na konta US?

Obecnie panujące zasady determinują wpłaty na konta bankowe właściwych urzędów skarbowych. Co jednak ważniejsze, przedsiębiorcy muszą korzystać z kilku różnych rachunków, innych dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), osób prawnych (CIT) czy od towarów i usług (VAT). Zmienić ma to indywidualny rachunek podatkowy.

Wydaje się, że zmiana jest „in plus”. Dotychczas wpłata na dany rachunek powodowała, że urzędnicy zaliczali ją na podatek, który jest przypisany do danego numeru konta. Z tego powodu podatnik miał więcej pracy. Musiał też być uważny, aby nie pomylić kwot podatku i numerów rachunków bankowych, które tyczyły się właściwej daniny na rzecz państwa.

Co zmieni indywidualny rachunek podatkowy?

Od stycznia 2020 roku przedsiębiorca otrzyma osobisty i indywidualny rachunek podatkowy, na wzór numeru składkowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na ten rachunek będzie dokonywał zapłaty wszystkich podatków, bez rozróżnienia konkretnych tytułów wpłat.

Sam rachunek podatkowy zostanie stworzony na podstawie jednego z dwóch numerów identyfikacyjnych — NIP lub PESEL. Oznacza to, że indywidualny rachunek podatkowy otrzymają przedsiębiorcy, ale i zwykli płatnicy, na przykład osoby pracujące na etacie. Jako że ostatnie cyfry osobistego rachunku podatkowego będą identyczne z jednym z numerów identyfikacyjnych, nie będzie problemu z weryfikacją jego poprawności. Formatem ma on przypominać numer rachunku bankowego, zawierając w sobie:

• sumę kontrolną,
• numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku,
• identyfikator podatkowy.

Nowe zasady zaliczania wpłat przez US

Zmianie podlegają także zasady zaliczania wpłat na konto podatnika. Jeżeli nie ma on zaległości podatkowych, a jednocześnie opisze, czego dotyczy dyspozycja wpłaty, kwota zostanie rozdysponowana zgodnie z żądaniem płatnika. W innym wypadku, kiedy podatnik dopuści się zaległości, wpłata będzie przeznaczona na zaległe zobowiązanie, nawet wówczas, kiedy opis przelewu wskazuje inaczej.

Co natomiast, kiedy zaległości powstały z różnych tytułów? Wówczas w pierwszej kolejności niwelowane jest najstarsze zobowiązanie. Na zobowiązanie podatkowe o najstarszym terminie płatności środki zostaną przeznaczone również wtedy, kiedy przedsiębiorca nie ma zaległości na koncie, ale nie opisze złożonej dyspozycji.

Jak pozyskać indywidualny rachunek podatkowy?

Po uzyskaniu indywidualnego rachunku podatkowego korzystanie z niego będzie obowiązkowe. Na nowe rachunki fiskus będzie również dokonywał nadpłaty.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego pozyskać można w US lub za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów, po podaniu identyfikatora podatkowego:

• numeru PESEL w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT,
• numeru NIP w pozostałych przypadkach.

Ministerstwo Finansów chce również udostępnić specjalny formularz, który pozwoli na sprawdzenie nowego numeru konta. Niestety, na razie nie będzie on zawierał historii wpłat. W przyszłości będzie to możliwe przez logowanie na profil Portalu Podatkowego, utworzonego w ramach projektu e-Urząd Skarbowy. Na razie o saldo rozliczeń trzeba pytać w US.