Aktualizacje » Wersja 8.0.0

Aktualizacja Scanye do wersji 8.0.0

Dziś w nocy zaktualizowaliśmy Scanye, wzbogacając je o nowe funkcje, poprawiając istniejące oraz pozbywając się kilku błędów. Wszystko po to, aby jeszcze wygodniej pracowało się Wam z fakturami!

Najważniejsze zmiany:

 • Zwiększenie wydajności: szybsze przetwarzanie, mniej błędów.
 • Poprawienie jakości odczytu danych.
 • Dodanie obsługi metody kasowej oraz odliczeń warunkowych dla Optimy
 • Dodanie odwrotnego obciążenia dla programów InsERT.
 • Naprawienie błędów przy importach opisów i walut obcych.

Poniżej znajdą Państwo pełną listę zmian i usprawnień, które pomogą Państwu przetwarzać skanowane i elektroniczne faktury jeszcze szybciej!

Udogodnienia i zmiany w aplikacji


Dodaliśmy następujące elementy:

 • Blokowanie jednej strony transakcji: po potwierdzeniu danych Państwa klienta, dane te pozostaną takie same dla wszystkich kolejnych faktur w paczce.
 • Blokowanie pól data wystawienia, data transakcji, termin płatności, kategoria, opis, rodzaj transakcji. Po zablokowaniu, dane te pozostaną takie same dla wszystkich kolejnych faktur lub do momentu odblokowania.
 • Faktury z pustą nazwą kontrahenta nie mogą zostać potwierdzone.
 • Zapamiętywanie zawartości pola opis i możliwość wybrania wcześniej używanych opisów z listy.
 • Wskazywanie faktury powodującej problem w przypadku błędu przy eksportowaniu pliku.
 • Status faktury (potwierdzona/niepotwierdzona) dla każdego dokumentu.
Poprawność i wydajność


Dodaliśmy następujące elementy:

 • Usprawniliśmy schemat uczenia numerów faktur - czasem wystarczy już jedna poprawka, aby kolejne numery faktur były odczytywane prawidłowo!
 • Skrócenie czasu oczekiwania na przetworzenie faktur.
 • Zwiększenie stabilności przetwarzania - przypadek w którym nie odczytujemy żadnych danych z faktury powinien zdarzać się znacznie rzadziej.
 • Poprawienie wykrywania stawek zerowych (0%, np, zw).
 • Automatycznie zmniejszamy duże pliki, aby zapewnić większą szybkość pracy.
Księgowanie i eksport do programów FK


Dla programów InsERT:

 • Dodaliśmy obsługę odwrotnego obciążenia - możliwość wybrania stawki o.o. na fakturze
 • Naprawiliśmy błędny format eksportowanego kursu waluty


Dla programu Optima:

 • Dodaliśmy zapamiętywanie domyślnego odliczenia dla kategorii per stawka.
 • Dodaliśmy obsługę oddzielnych kategorii dla każdej ze stawek.
 • Naprawiliśmy import rodzaju transakcji do programu.
 • Dodaliśmy obsługę metody kasowej.
 • Dodaliśmy obsługę odliczeń warunkowych (proporcjonalnych).


Dla programu Symfonia FK:

Uwaga! Zmieniły się szablony importu dla Symfonii FK. Nowe funkcje działają tylko z nowym szablonem (do pobrania tutaj).

 • Dodaliśmy import opisów
 • Można uzgodnić różne powiązania dla różnych typów dokumentów (zwykła faktura, rachunek, korekta, etc.).
 • Naprawiliśmy eksport faktur zwolnionych z podatku VAT.
 • Naprawiliśmy eksport kwot w walutach obcych.
 • Usunęliśmy pole "Kategoria", które dublowało funkcję pola "Opis"


Dla programu Symfonia MK:

Uwaga! Zmieniły się szablony importu dla Symfonii MK. Nowe funkcje działają tylko z nowym szablonem (do pobrania tutaj).

 • Dodaliśmy możliwość importu do ewidencji sprzedaży
 • Usunęliśmy pole "Kategoria", które dublowało funkcję pola "Opis"


Dla programu Wapro:

 • Usunęliśmy pole "Kategoria", które dublowało funkcję pola "Opis"
 • Naprawiliśmy błąd "Nie udało się wygenerować unikatowego identyfikatora kontrahenta". Nie powinien on już występować